کنترل حریق

کنترل حریق

سیستم های خانه هوشمند در ساختمان ها علاوه بر آسایش بیش تر امنیت بیش تری را برای افراد فراهم می کنند. این سیستم ها می توانند در کنترل و اطفای حریق و همچنین در جلوگیری از آن نقش بسزایی داشته باشند. با تعریف سناریو های مناسب برای حالت های بحرانی مثل نشت گاز ، وجود دود بیش از حد مجاز ، نشت گاز های سمی  و .... می توان از بروز حادثه جلوگیری کرد. با قرار دادن سنسور ها و عملگر های مناسب در نقاط مناسب و ارتباط آن ها با سایر المان های سیستم می توان در صورت بروز آتش سوزی علاوه بر فعال کردن سیستم آلارم سایر کار های لازم مثل قطع برق و گاز ، اطلاع به کاربران از طریق ایمیل و یا پیامک، فعال کردن سیستم اطفای حریق در منطقه مشخص شده از گسترش آن و ایجاد خسارت های بیش تر جلوگیری کرد.

image8 hclite eng

به عنوان مثال در صورتی که در طبقه دهم یک برج آتش سوزی رخ دهد، حسگر های نصب شده در ساختمان وضعیت را به سامانه گزارش می دهند تا سیستم اطفاء حریق را وارد عمل کند. مادامی که سیستم اطفاء حریق مشغول خاموش کردن آتش است، سیستم کنترل هوشمند ساختمان کلیه آسانسور ها را به طبقه همکف می فرستد. همچنین برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی جریان برق و گاز را در این طبقه قطع می کند. پس از خاموش شدن آتش، سیستم با روشن کردن سیستم های تهویه زمینه را برای خروج دود موجود در ساختمان فراهم می کند. 


 

 

مدیریت مصرف انرژی

مدیریت مصرف انرژی

قدم هاي اصلی در طراحی انرژي یک ساختمان با عملکرد انرژي مناسب عبارت اند از :

         طراحی ساختمان به نحوي که مصرف انرژي بهینه گردد

         کاهش بار هاي داخلی ساختمان و سیستم حرارتی تهویه - برودتی کارآمد براي کمینه کردن مصرف انرژي

         ترکیب سیستم هاي تولید انرژي تجدید پذیر و پایدار

براي بهبود مصرف انرژي در ساختمان باید در ابتدا و براي طراحی ساختمان یک سري نکات در نظر گرفته شود. به عنوان مثال باید سعی شود ساختمان طوري طراحی شود که بتواند از روشنایی خورشید، باد و سایر منابع طبیعی استفاده کند. طراحی اولیه مناسب ساختمان می تواند تا حد زیادي میزان مصرف انرژي ساختمان و مقدار توان مورد نیاز براي سیستم حرارتی تهویه – برودتی را کاهش دهد. همچنین در صورت ساخته شدن ساختمان با استفاده از عایق کاری ساختمان ، دو جداره کردن پنجره ها و استفاده از درب های چوبی به جای نوع فلزی آن ها به ترتیب می توان 22.1% ، 7.8% و 3.2 % مصرف انرژی را کاهش داد.

بار هاي داخلی ساختمان تقاضاهاي انرژي مثل لامپ هاي روشنایی،وسایل برقی خانگی، کامپیوترها و ...هستند. با مدیریت مصرف در این بار ها و استفاده از سیستم های هوشمند سازی و پایش پیوسته انرژی در ساختمان تا حدود 30 درصد می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

پیاده سازي سیستم هاي تولید انرژي تجدید پذیر مثل جمع کننده هاي انرژي خورشیدي ، پنل هاي فوتوولتیک، توربین هاي بادي و سیستم هاي تولید انرژي پایدار مثل سیستم هاي ترکیبی گرمایش و توان  نیز باعث کاهش مصرف انرژي می شوند.

 در شکل زیر نمونه اي از بررسی هاي انجام گرفته بر روي میزان سهم مصرف انرژي در ساختمان هاي مسکونی نشان داده شده است.

energy-1

energy-2

در تحقیقات انجام گرفته به روشنی پتانسیل بالای کاهش انرژی مصرفی با استفاده از تجهیزات الکترکی مدرن بیان شده است :

 

میزان انرژی صرفه جویی شده

14– 25 %

کنترل حرارت اتاق

7 – 17 %

گرمایش خودکار

9 –32 %

کنترل پرده

25– 58 %

کنترل روشنایی

20 –45 %

کنترل سیستم تهویه

 

در کل می توان نتیجه گرفت که با استفاده از سیستم های کنترلی مختلف به طور میانگین در حدود 11 تا 31 درصد می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد .

کاهش مصرف انرژی از طریق کنترل حرارت محیط

سیستم های هوشمند ساختمان از طریق برقراری ارتباط با سیستم های گرمایش و سرمایش و حسگر های حرارتی قرار داده شده در محیط می توانندعلاوه بر تنظیم حرارت محیط بر روی مقدار مطلوب از اتلاف انرژی در محیط نیز جلوگیری کنند. با توجه به قابلیت دسترسی سیستم به اطلاعات کلی از محیط از قبیل باز بودن در و پنجره ها می توان از هدر رفتن انرژی به طور مناسبی جلوگیری کرد. به عنوان مثال می توان سناریو ای برای سیستم تعریف کرد که در آن در حالتی که وسایل سرمایش در حال کار است اگر پنجره های آن محیط باز باشند سیستم سرمایشی خاموش شود و یا وضعیت اتلاف انرژی به کاربر اطلاع داده شود.

علاوه بر قابلیت دسترسی از راه دور به این المان های داخل ساختمان از مزیت های خانه هوشمند است. به عنوان مثال در ادارات مسئول بخش می تواند به صورت مستمر و از هر جایی وضعیت مصرف انرژی را کنترل کند و یا در ساختمان های مسکونی در صورت فراموشی خاموش کردن وسایل می توان از راه دور نیز برق آن ها را قطع کرد. همچنین والدین در صورت نیاز می توانند استفاده فرزندان از وسایل را از راه دور کنترل کنند.

کاهش مصرف انرژی از طریق کنترل روشنایی داخلی

در ساختمان های هوشمند می توان روشنایی داخلی را طوری تنظیم کرد که از انرژی به بهترین وجه ممکن استفاده شود. در ساختمان های مجهز به سیستم های مدیریت ساختمان بسته به ساعت ، آب و هوای محیط بیرون و وضعیت حضور اشخاص روشنایی داخلی بر اساس سناریو های از پیش تعیین شده به صورت خودکار تنظیم می شود. وضعیت پرده ها و چراغ های داخلی برای دست یابی به راحتی و عدم اتلاف انرژی به صورت همزمان کنترل می شوند. 

جلوگیری از اتلاف انرژی از طریق کنترل بار های داخلی

با کنترل میزان مصرف هر دستگاه به صورت جداگانه امکان بررسی میزان مصرف آن ها و جلوگیری از کار دستگاه های با مصرف بسیار بالا امکان پذیر خواهد بود. امکان مشاهده وضعیت مصرف انرژی در ساختمان از دور این امکان را میسر می سازد که در صورت مصرف بیش از حد بتوان بار های داخلی ساختمان را مدیریت کرد. همچنین با تعریف سناریو های از پیش تعریف شده نیز می توان وسایل مصرف کننده را کنترل کرد و در صورت نیاز برق آن ها را قطع کرد. 

energy

امکان کنترل میزان مصرف در ساختمان

علاوه بر بررسی تک تک بار های داخلی امکان مشاهده مصرف کلی ساختمان در طول زمان امکان پذیر است . این موضوع بررسی راه های کاهش انرژی و همچنین نظارت مستمر بر ساختمان را امکان پذیر می کند.

امکان تعریف سناریو هایی برای جلوگیری از مصرف در زمان های اوج مصرف و ...

در سیستم های مدیریت ساختمان علاوه بر مانیتور مصرف تجهیزات مختلف می توان در سناریو هایی از کار تجهیزات با مصرف بالا در زمان های اوج مصرف جلوگیری کرد.

ایجاد قابلیت بررسی نحوه مصرف در بار های داخلی

در نرم افزار های سیستم های هوشمند ساختمان  مصرف وسایل مختلف به صورت جداگانه نیز بررسی و ذخیره می شوند در نتیجه می توان میزان مصرف توسط هر یک از بار های ساختمان را تشخیص داد و در صورت نیاز به کاهش مصرف بار هایی با اولویت پایین تر را از سیستم خارج کرد. 

 


 

 

کنترل از طریق گوشی و تبلت

کنترل از طریق گوشی و تبلت

 با استفاده از گوشی و تبلت می توان به سیستم های هوشمند ساختمان دسترسی داشت و با دسترسی به اینترنت از هر نقطه از جهان امکان برقراری ارتباط با آن ها وجود داشته و کاربر می تواند علاوه بر مشاهده وضعیت ساختمان از قبیل میزان مصرف انرژی، روشنایی داخلی، درجه حرارت ، وضعیت حضور ، دوربین های امنیتی و .... ،تغییرات مطلوب را نیز در سیستم اعمال کند. همچنین می توان برای سیستم های خانه هوشمند مشخص کرد که در صورت بروز حالت های خاص از طریق ایمیل و یا پیامک به کاربر هشدار داده شود. 

با استفاده از گوشی های هوشمند و تبلت ها می توان :

  1. چراغ ها را روشن و خاموش کرد  و وضعیت آن ها چک کرد
  2. وضعیت درجه حرارت هر منطقه را مشاهده کرد و در صورت نیاز سیستم های گرمایش و یا سرمایش را روشن و یا خاموش کرد
  3. دوربین های مداربسته را مشاهده کرد
  4. وضعیت سنسور های حضور را بررسی کرد
  5. داده های سنسور های محیط را مشاهده کرد
  6. در صورت نیاز در را از راه دور برای افراد باز کرد
  7. سیستم های صوتی و تصویری در داخل ساختمان را کنترل کرد
  8. وضعیت مصرف انرژی را مشاهده کرد

ABB Innovations 2014-2

 


کنترل حرارت محیط از هر مکان

 

Home-automation-ipad-W380

 

 با کمک سیستم هی هوشمند می توانید قبل از ورود به خانه و از همان محل کار خود سیستم گرمایشی را فعال کنید. عملا با استفاده از این تکنولوژی هز هر مکانی می توانید کنترل وضعیت خانه خود را در دست داشته باشید.


 گزارش خرابی دستگاه

سیستم های هوشمند قابلیت اطمینان بالایی را در خانه فراهم می کند.با استفاده از تجهیزات مناسب در این سیستم ها می توان از ایجاد اتصال کوتاه در وسیله جلوگیری می کرد درنتیجه کل سیستم الکتریکی ساختمان را از آسیب حفظ می کند. همچنین در صورت بروز خرابی در دستگاه این موضوع را به کاربر اطلاع می دهد. 

  plug 08

 خرابی یخچال ؟  

در صورت بروز چنین اتفاقی کنترل مرکزی سیستم یخچال را خاموش کرده و بروز مشکل را به شما اطلاع می دهد در نتیجه در بازگشت به خانه غافل گیر نخواهید شد. 

   Capture0
 

اطلاع رسانی خرابی دستگاه

بلافاصلا بعد از انکه پریز دستگاه را خاموش کرد کاربر از طریق ایمیل و یا پیامک مطلع می شود. 


 کنترل بیشتر روی صوت و تصویر

image6 hclite eng
سیستم های خانه هوشمند امکان ترکیب مالتی مدیا با سیستم هوشمند را برای شما فراهم می کند. با این سیستم شما می توانید تلویزیون، سینمای خانگی، Hi-Fi و بقیه وسایل را از طریق نرم افزار موبایل کنترل کنید. شما می توانید کانال ها و یا بلندی صدا را کنترل کنید. بدون نیاز به ریموت و تنها با یک تبلت و یا اسمات فون می توانید تمام امکانات سیستم را کنترل کنید. 

  کنترل فرزندان

قوانین مشخص و واضح از مهم ترین فاکتور ها در پرورش کودکان است.با قرار دادن تجهیزات سیستم های هوشمند در اتاق کودکان و بر روی تلویزیون و وسایل بازی آن ها می توان این قابلیت را ایجاد کرد که والدین در صورت عدم حضور نیز بتوانند به صورت کامل کودکان را کنترل کرده و از تخطی آن ها از قوانین وضع شده جلوگیری کنند.

 Capture-3

 یادآوری سیستم هوشمند به شما در صورت فراموشی روشن کردن سیستم امنیت و ... و ترک ساختمان 

در ساختمان های هوشمند می توان سناریو هایی تعریف کرد که در صورتی که ساختمان را ترک کرده باشید و سیستم امنیت را روشن نکرده باشید ، یا چراغ ها و یا بعضی از وسایل روشن مانده باشند، پرده ها را نکشیده باشد  و یا سیستم گرمایش و سرمایش را خاموش نکرده باشد سیستم به شما پیغام  می دهد و یادآوری کرده و یا بعد از اطلاع به شما به صورت خودکار یک سری از تغییرات را انجام دهد. در این حالت دیگر نگران فراموشی چک کردن پارامتر های مختلف در هنگام ترک خانه نخواهید بود. 

 

 

 

 

 

 

forgot

motion sensor 13

 


 

 

سیستم های صوتی و تصویری

سیستم های صوتی و تصویری

sys multi

با استفاده از ارتباط سیستم هوشمند سازی ساختمان با تجهیزات صوتی و تصویری کنترل ان ها ساده تر شده و دیگر نیازی به استفاده از چندین کنترلر نخواهد بود .

با تعریف سناریو هایی برای مشاهده تلوزیون و یا گوش دادن به آهنگ می توان تنها با فشردن یک دکمه نور اتاق را تنظیم کرد و تجهیزات لازم را نیز روشن نمود به عنوان مثال سیستم سینمای خانگی فعال شود ، نور چراغ ها  70 درصد کاهش پیدا کند. همچنین می توان در اتاق های مختلف موسیقی های متفاوتی پخش کرد. در صورت نیاز نیز امکان کنترل این سیستم ها از راه دور امکان پذیر خواهد بود.

 


 

 کنترل بیشتر روی صوت و تصویر

image6 hclite eng-2

سیستم های خانه هوشمند امکان ترکیب مالتی مدیا با سیستم هوشمند را برای شما فراهم می کند. با این سیستم شما می توانید تلویزیون، سینمای خانگی، Hi-Fi و بقیه وسایل را از طریق نرم افزار موبایل کنترل کنید. شما می توانید کانال ها و یا بلندی صدا را کنترل کنید. با استفاده از سیستم های خانه هوشمند بدون نیاز به ریموت و تنها با یک تبلت و یا اسمات فون می توانید تمام امکانات سیستم را کنترل کنید. همچنین تمام این وسایل می توانند به صورت کاملاً خودکار و با همکاری همدیگر کار کنند.

 


 

امکان هماهنگی با سیستم رسانه خانگی 

از دیگر قابلیت های امکان پذیر برقراری ارتباط تصویری از طریق شبکه است. در این حالت تصاویر به جای آنکه به فرمت عادی و توسط کابل پخش شوند توسط تکنولوژی شبکه‌های کامپیوتری دریافت می‌شوند. در این سیستم هم می توان تصاویر زنده تلویزیونی را مشاهده کرد و هم می توان تصاویر تلویزیونی ذخیره شده و یا برنامه های موجود در سرور را مشاهده کرد. سرویس هایی که در چنین ساختاری قابل ارائه می باشند عبارت اند از :

  1.  پخش شبکه های تلویزیونی  - در این سیستم امکان پخش کانال های تلویزیونی دیجیتال داخل و خارج از کشور وجود دارد
  2. امکان جابجایی زمانی در زمان پخش برنامه با این ویژگی می توان به برنامه هایی را که زمان دیدن آنها سپری شده است ، مجدداً دستور نمایش داد
  3. امکان استفاده از فایل های صوتی و تصویری قرار داده شده در سرور مشترک- این سرویس در واقع یک سیستم برای استفاده شخصی مشترکان است که در آن کاربر قادر به انتخاب فیلم مورد علاقه خود از میان یک سری فیلم های آرشیو موجود در شبکه می باشد
  4. سروس اینترنت - بدون نیاز به کامپیوتر و با استفاده از تلویزیون امکان برقراری ارتباط با اینترنت وجود دارد. در صورت استفاده در مجتمع ها سیستم مدیریت می تواند با توجه به هزینه های پرداخت شده میزان استفاده از اینترنت را مشخص کند
  5. مشاهده تصویر دوربین های مدار بسته - در این سیستم می توان تصاویر دوربین های ip را بر روی تلویزیون مشاهده کرد.
  6. سیستم مدیریت ساختمان ( در مجتمع ها و برج ها ) - با استفاده از این سیستم می توان در مجنمع ها امکان رزرو امکانات رفاهی و تفریحی و یا مشاهده وضعیت رزرو توسط کاربران را امکان پذیر ساخت
  7. امکان برقراری ارتباط تماس های کلامی در بستر شبکه - از طریق شبکه داخلی پیاده سازی شده کاربران می توانند با یکدیگر و یا خارج از ساختمان ارتباط برقرار کنند
  8. امکان استفاده از بازی های تحت شبکه بین کاربران - با قرار دادن یک سرور داخلی در ساختمان می توان بازی های معروفی مثل call of duty  و FIFA و Counter و ... را در داخل  مجتمع و بین واحد ها پیاده کرد
  9. امکان استفاده از بازی های موجود اندروید و بازی های اینترنتی - با استفاده از این سیستم می توان بازی های اندرویدی و یا بازی های اینترنتی را بر روی تلویزیون پیاده کرد
  10. امکان پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی - با استفاده از بستر های این سیستم در مجتمع ها امکان اطلاع رسانی به صورت پیام های نوشتاری و تصویری وجود خواهد داشت
guide iptv 1 

  


 

 

 

سنسور های محیط

 سنسور های محیط

برای کنترل محیط نیاز است که کاربر از وضعیت ساختمان مطلع باشد.  همچنین برای پیاده سازی سنایرو های مختلف باید بتوان داده های مورد نیاز را از محیط بدست آورد. به عنوان مثال با استفاده از سنسور های تعیین میزان CO2 و اندازه گیری درجه حرارت و رطوبت می توان یک کنترل دقیق و کارآمد بر روی آب و هوای اتاق داشت. با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده می توان سیستم را طوری بر نامه ریزی کرد که افراد داخل اتاق حس راحتی داشته باشند و اتاق دارای آب و هوای مطلوب باشد. در نمودار های زیر نحوه تاثیر این فاکتور ها بر روی حس راحتی افراد نشان داده شده است. 

Untitled

  برای مدیریت حالت های بحران با قرار دادن سنسور های مناسب در صورت نشت گاز ، آتش سوزی ، سرقت و نشت آب با گرفتن داده های محیط می توان سیستم را کنترل کرد. با نصب شیر های برقی با قابلیت کنترل از راه دور می توان در صورت نیاز شیر های آب ، گاز  را قطع نمود و سیستم آلارم را فعال کرد. با نصب سنسور بر روی در و پنجره ها و همچنین سنسور تشخیص شوک و ارتعاش در صورت باز شدن درب ها و پنجره ها و یا شکستن شیشه ها سیستم امنیت فعال شده و با توجه دستور العمل تعریف شده برای سیستم به کاربر اطلاع داده می شود و سیستم آلارم را فعال می کند. 

1

با قرار دادن سنسور های هواشناسی در ساختمان و سنسور باران می توان از وضعیت دقیق گیاهان اطلاع پیدا کرده و با توجه به سناریو های تعریف شده آبیاری آن ها به صورت خودکار انجام می شود. همچنین در صورت بارندگی زیاد با توجه به تشخیص آن می توان در روند عادی آبیاری تغییراتی ایجاد کرد. با توجه به فیدبک اطلاعات از وضعیت آب و هوایی محیط در صورت بروز باران یا طوفان سیستم از وضعیت آگاه شده و در صورت تعریف سناریو می تواند پنجره ها و سقف متحرک را ببندد. البته برای این کار باید عملگر های مورد نیاز در سیستم پیاده سازی شده باشد. 

image9 hclite eng


 

 

 

دوربین های امنیتی

دوربین های امنیتی

با برقراری ارتباط بین سیستم های امنیتی و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان می توان امکانات مختلفی را در سیستم ایجاد کرد. در صورت برقراری این ارتباط می توان سناریو هایی تعریف کرد که در صورت ایجاد آن ها سیستم دوربین ها و سیستم امنیتی واکنش نشان دهند. به  عنوان مثال می توان تعیین کرد که در ساعات خاص ( و یا همیشه ) در صورت تشخیص حضور افراد در مکان های خاص تصاویر دوربین ها برای مدیریت و بخش امنیت ارسال شود. همچنین افراد با دسترسی های خاص می توانند در هر مکان به تصاویر دوربین ها دسترسی داشته باشند.علاوه بر دوربین ها وضعیت چراغ ها ، وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش، میزان انرژی مصرف شده توسط تجهیزات مختلف ، کل انرژی مصرف شده و سایر المان های قرار داده شده در ساختمان نیز قابل مشاهده است.

image4 hclite eng

از دیگر کاربرد های ارتباط سیستم خانه هوشمند در بحث امنیت امکان تعریف سناریو هایی در صورت ایجاد مشکل و  مسائل امنیتی است . به عنوان مثال در صورت تشخیص حضور در مکان هایی که برای آن دسترسی در ان زمان تعیین نشده است علاوه بر راه اندازی سیستم آلارم و تغییر سیستم روشنایی به حالت دلخواه و تعریف شده با اطلاع به مدیریت می توان کاری کرد که سریع ترین عکس العمل امکان پذیر گردد.

woda bez

در سازمان هایی که بحث های امنیتی به شدت مهم است و ورود افراد از بیرون مجموعه در آن ها با مشکلات همراه است با استفاده از این سیستم ها علاوه بر کاربرد های اصلی می توانند برای پیگیری موقعیت افراد مهمان و همچنین جلوگیری از ورود این افراد به مناطق خاص استفاده کنند . برای این کار می توان یک سیستم به هر فرد مهمان داده شود که موقعیت فرد را داخل مجموعه به حراست نشان دهد و در صورت خروج فرد از مناطق مجاز برای آن شخص ، هم به فرد هشدار دهد و هم به حراست اطلاع داده شود. 


 

کنترل روشنایی

کنترل روشنایی

با هوشمند سازی سیستم روشنایی می توان با قرار دادن ماژول های دیمر روشنایی سیستم ها را با آرامی کاهش و یا افزایش داد . همچنین با قرار دادن سوئیچ ها در صورت نیاز چراغ ها را از راه دور و یا به صورت برنامه ریزی شده خاموش و یا روشن نمود. قابلیت مشاهده وضعیت سیستم روشنایی و ایجاد تغییرات در آن به صورت برنامه ریزی شده تا حد زیادی می تواند مصرف انرژی را کاهش دهد. به عنوان مثال در یک ساختمان اداری می توان با توجه اولین ساعات ورود و آخرین ساعات خروج افراد در صورت تشخیص حضور یک نور مینیمم ای در راهرو ها در نظر گرفت و یا در ساعات کاری در مکان های پرتردد نور یکنواخت و کافی وجود داشته باشد .( در صورتی که این مکان ها دارای پنجره های بزرگ و نورگیر نیز با استفاده از کنترل پرده ها با توجه به ساعت روز و مکان خورشید می توان درصدی از مصرف برق را کاهش داد ) و همچنین در مکان های کم تردد می توان با استفاده از حسگر های حضور روشنایی را تنظیم کرد. 

 

920با نصب سیستم های rgb  و rgbw در نورپردازی ساختمان امکان دستیابی به رنگ بندی های مختلف وجود خواهد داشت. از طرفی با قرار دادن سیستم کنترل پرده ها می توان نور داخل اتاق ها را به نحو مطلوبی کنترل کرده و همچنین کمک کرد تا صرفه جویی بیش تری در مصرف انرژی انجام گیرد.

 Fibaro RGBW Colours

تمام این امکانات هم از طریق تعریف سناریو های مختلف در زمان های خاص و یا در اثر فیدبک گرفتن از سنسور ها یا عملگر های دیگر قابل پیاده سازی است و هم کار بر به صورت محلی و یا حتی از راه دور و از طریق اینترنت می تواند تغییرات مطلوب را در سیستم اعمال کند. همچنین در صورت نیاز می توان میزان مصرف انرژی در سیستم روشنایی ساختمان مورد بررسی قرار بگیرد و کاربر همیشه از میزان مصرف انرژی آگاه باشد

 


 

 

کنترل پرده ها

کنترل پرده ها

با قرار دادن سیستم کنترل پرده ها می توان نور داخل اتاق ها را به نحو مطلوبی کنترل کرده و همچنین کمک کرد تا صرفه جویی بیش تری در مصرف انرژی انجام گیرد. تمام این امکانات هم از طریق تعریف سناریو های مختلف در زمان های خاص و یا در اثر فیدبک گرفتن از سنسور ها یا عملگر های دیگر قابل پیاده سازی است و هم کاربر به صورت محلی و یا حتی از راه دور و از طریق اینترنت می تواند تغییرات مطلوب را در سیستم اعمال کند. 

 

Scenario Blinds banner s 1 1

 

کنترل پرده ها نقش بسیار مهمی در استفاده بهینه از انرژی خورشید و کاهش مصرف انرژی الکتریکی دارد و استفاده از این قابلیت در ساختمان های هوشمند بین 9 تا 32 درصد باعث کاهش مصرف انرژی می شود. از دیگر کاربرد های آن شبیه سازی حضور افراد در ساختمان می باشد. با تغییر وضعیت پرده ها در طول زمان و به صورت برنامه ریزی شده در کنار تغییر روشنایی و سیستم صوتی و تصویری می توان حالت حضور افراد را شبه سازی کرد. 


 

کنترل تردد و ایمنی پنجره ها

کنترل تردد و ایمنی پنجره ها

در ساختمان های هوشمند با قرار دادن سنسور های لازم می توان باز و بسته شدن در ها و پنجره ها را کنترل کرد. علاوه بر کنترل ساختمان میتوان از وضعیت آن ها در سناریو های مختلف برای جلوگیری از اتلاف انرژی و یا هشدار به سیستم آلارم ساختمان استفاده کرد.

door window7 

 همچنین با قرار دادن سنسور های دیگر می توان طوری برنامه ریزی کرد که در صورت شکسته شدن پنجره ها نیز سیستم به کاربر هشداد داده و سیستم آلارم را روشن کند. 

slider image3


 

 

سیستم گرمایش و سرمایش

سیستم گرمایش و سرمایش

 با هوشمند سازی سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان و استفاده از اطلاعات مربوط به حضور افراد ، باز بودن در و پنجره ها و کیفیت هوا و رطوبت تا حد زیادی می توان به کاهش مصرف انرژی و آسایش افراد در محیط دست پیدا کرد. به عنوان مثال می توان سناریو هایی در نظر گرفت که در صورت باز  بودن  پنجره ها سیستم های سرمایش کار نکنند تا از هدر رفتن انرژی جلوگیری شود.

 

110533297 722

 

 همچنین با توجه به ساعات رفت و آمد در ادارات می توان به صورت خودکار سیستم را خاموش کرده و همچنین قبل از آمدن کارمندان در صبح با روشن شدن به موقع سیستم تهویه مطبوع محیط برای کار مناسب گردد. 


  سرد یا گرم؛ هر آنگونه که شما می خواهید

 

image10 hclite eng

  هیچ چیز مانند بازگشت به خانه ی گرم و نرم در یک روز سرد زمستانی نیست. با کمک سیستم های خانه هوشمند می توانید قبل از ورود به خانه و از همان محل کار خود سیستم گرمایشی را فعال کنید. از طریق پنل آب و هوا می توانید دمای مناسب هر روز هفته را برای خانه ی خود تنظیم کنید. در ساعت های مشخص می توانید دمای اتاق را طوری تنظیم کنید که بیرون آمدن از تخت خواب راحت باشد! شب ها دما را طوری تنظیم می کنید که راحت بخوابید و با آرامش بیدار شوید.قابلیت کنترل حرارت محیط در ساختمان های هوشمند ، آسایشی که قبلاً تصورش را هم نمی کردید برای شما فراهم می کند.