وظایف سیستم مدیریت هوشمند در ساختمان ها

هم اکنون سيستمهای یکپارچه مدیریت هوشمند ساختمان ، در ساختمانها، آسمانخراشها و برجهای تجاری- اداری و مسکونی و  یا مجتمع های صنعتی کنترل بخشهای مختلفی را به عهده دارند .

  • سيستمهای روشنایی.
  • فن­ها و تأسيسات سرمایش و گرمایش.
  • سيستمهای کنترل تردد.
  • سيستمهای نظارت تصویری.
  • تجهيزات اندازه گيری .
  • سيستمهای اعلام حریق.
  • سيستمهای امنيتی و حفاظت پيرامونی.
  • آسانسورها.

به طور معمول از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در اکثر ساختمانها برای کنترل تأسيسات گرمایش و سرمایش، روشنایی و کنترل تردد بهره برداری می شود. اما این سيستمها به دليل استفاده از پروتکلهای استاندارد و معماری مبتنی بر استانداردهای شناخته شده، امکان لينک شدن با کليه سيستمهای شمرده شده در بالا و شکل دهی یک مدل کنترل مجتمع برای همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را ایجاد می نماید. در شکل زیر شمای کاملی از یک سيستم به هم پيوسته مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر وب را مشاهده می کنيد. اجرای چنين سيستم جامعی در  یک ساختمان واقعاٌ آن را به یک سازه امن و هوشمند تبدیل خواهد کرد.

تحقيقات نشان می دهد که به کارگيری مدیریت هوشمند ساختمان در بهترین حالت باعث کاهش ٣٠ درصدی در مصرف انرژی در ساختمانها می شود. اما استفاده از سيستمهای یکپارچه نسبت به سيستمهای مجزا ١٥ درصد قابليت بالاتر ایجاد می کند.

طراحی سيستم بر طبق ساختار ذکر شده در هر ساختمان با توجه به نياز­های آن ساختمان قابل تعریف می­باشد . به عنوان مثال در ساختمانهایی که کاربری عمومی دارند مثل ساختمانهای مسکونی ، اداره های دولتی و یا خصوصی و یا برج های تجاری و اداری و یا حتی مدارس توجه اصلی به صرفه جویی در مصرف انرژی (هم سيستم های سرمایش و گرمایش و هم تجهيزات روشنایی ) در درجه اول ، کنترل تردد و سيستم های امنيتی در درجه دوم و کنترل روشنایی و نوردهی فضاهای داخلی در درجه سوم می باشد .در مورد هتل ها نيز بحث صرفه جویی در انرژی ، کنترل تردد و نورپردازی بسيار قابل توجه می باشند . در این ساختار تمامی این بخش ها در قالب یک سيستم یکپارچه ارائه می گردد که هم کارایی بيشتری دارد و هم کاربری ساده تری خواهد داشت . به عنوان مثال در هتل ها فضاهای داخلی را می توان به دو بخش فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی تقسيم کرد که منظور از فضاهای عمومی ، فضای سبز ورودی ، لابی ، راه پله ها ، راهروها می باشد . یکی از مشکلات نحوه نوردهی ، در فضاهای عمومی هتل می باشد ، مثلا در راهروهای طبقات زمانی که کسی حضور ندارد منابع نور می تواند خاموش ویا در حداقل نوردهی باشند و یا اینکه نوردهی فضای سبز و لابی پس از نيمه شب می­تواند در حالت کم نور باشد و در صورت تردد افراد به حالت تعریف شده قبلی باز گردد . در واقع در این ساختار تمامی این موارد قابل تعریف می باشد و نکته جالب این است که همان سنسوری که برای نوردهی راهروها استفاده می شود می تواند برای کنترل تردد نيز استفاده شود و در نرم افزار وجود شخص را در راهرو نشان دهد. در مورد ساختمان ها و برجهای مسکونی دیدگاه اتوماسيون ساختمان کاملا متفاوت از موارد فوق خواهد بود . در واقع می توان گفت که در این نوع ساختمان ها بهينه سازی مصرف انرژی ، کنترل سيستم های سرمایش و گرمایش ، کنترل تردد و چگونگی نور پردازی و نور دهی در فضاهای مسکونی با توجه به معماری داخلی آن مطرح می باشد . در این ساختمان ها هميشه سيستم های سرمایش و گرمایش و نحوه کارکرد مولدها از نگرانی مطرح مدیران مجتمع ها می باشد. اما در این ساختار در یک نظام از پيش تعریف شده و با توليد حداقل انرژی سيستم کار خواهد کرد ، بدون اینکه سلایق شخصی افراد در تنظيمات نقشی داشته باشند.